TITLE

DESCRIPTION

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do SMŠ Guliver

Žiadosť o prijatie dieťaťa prestupom do SMŠ Guliver

Žiadosť o ukončenie predprimárneho vzdelávania v SMŠ Guliver

Vyjadrenie všeobecného lekára SMŠ Guliver

Splnomocnenie na prevzatie dieťaťa zo SMŠ Guliver

Vyhlásenie rodiča o bezinfekčnosti SMŠ GULIVER

Žiadosť o prijatie dieťaťa do SJ Guliver

Vyjadrenie všeobecného lekára SJ Guliver

Vyhlásenie rodiča o bezinfekčnosti SJ Guliver

adresa

Materská škola Guliver
Poľovnícka 3/B
969 01 Banská Štiavnica

telefónne číslo

(00) +421 911 638 349

e-mail

guliver@tidly.sk