TITLE

DESCRIPTION

ZÁKLADNÉ BALÍČKY

VYBERTE SI!

420 € *

MESAČNÝ PAUŠÁLNY POPLATOK

CELÝ DEŇ / DETSKÉ JASLIČKY

Starostlivosť od 7:00 do 17:00 hod.

* Na pokrytie časti paušálneho poplatku za Súkromné jasle Guliver, môžete požiadať UPSVaR o Príspevok na starostlivosť o dieťa, ktorý po splnení podmienok prispieva najviac v sume 280 eur na starostlivosť o dieťa za kalendárny mesiac.

170 €

MESAČNÝ PAUŠÁLNY POPLATOK

CELÝ DEŇ / MATERSKÁ ŠKOLA

Starostlivosť od 7:00 do 17:00 hod.,
+ stravná jednotka 1,64€ na 1 deň/dieťa
alebo stravná jednotka 0,44€ na 1 deň/dieťa predškolák

NAJLEPŠIE SLUŽBY

PONÚKAME TIEŽ TIETO DOPLNKY

VÝUKA PLÁVANIA

70,00 €

KURZ

Plávanie detí v slanovodnom bazéne pod dohľadom skúseného inštruktora. Celkom 8 lekcií dva krát do týždňa v dobe trvania jedného mesiaca. Pre vstup je nutné objednanie vopred prostredníctvom telefónu alebo e-mailu.

Info: Monika Maruniaková 0905 384 065

adresa

Materská škola Guliver
Poľovnícka 3/B
969 01 Banská Štiavnica

telefónne číslo

(00) +421 911 638 349

e-mail

guliver@tidly.sk