TITLE

DESCRIPTION

Milí rodičia,
dovoľte nám, informovať Vás, o možnosti podporiť SMŠ Guliver prostredníctvom darovania 2% dane.

 

Aj tento rok, sme sa stali prijímateľom 2% a ďakujeme každému, kto sa rozhodol aj v predchádzajúcich rokoch darovať 2% dane, ktoré využijeme na nákup kvalitných edukačných pomôcok a potrieb pre deti.

 

AKO DAROVAŤ 2 PERCENTÁ Z DANE?
Ak ste ako zamestnanec požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov, je potrebné aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane, následne vypíšete VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby a obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2021 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

 

Ak si ako fyzická osoba alebo živnostník, podávate daňové priznanie v roku 2021, v daňovom priznaní sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech 1 prijímateľa.

 

Údaje, ktoré potrebujete na vyplnenie prijímateľa dane:
Obchodné meno: GULIVER, n.o.
Sídlo: Dolná 5, 969 01 Banská Štiavnica
IČO: 45743339
Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

 

Za každý Váš dar krásne ďakujeme aj v mene našich / Vašich Guliverákov.

adresa

Materská škola Guliver
Poľovnícka 3/B
969 01 Banská Štiavnica

telefónne číslo

(00) +421 911 638 349

e-mail

guliver@tidly.sk