SVETOVÝ DEŇ METEOROLÓGIE

23. marec

SMŠ Guliver

Banská Štiavnica

23.03.2021

Utorok

+421 911 638 349

Info

INFO

Svetovým meteorologickým dňom si pripomíname každoročne 23. marca výročie založenia  Svetovej meteorologickej organizácie (WMO), ktorá sa zaoberá meteorológiou, klimatológiou, hydrológiou a s nimi súvisiacimi vednými disciplínami.

Počasie, ovzdušie a vodný kolobeh nepoznajú štátne hranice a ich princím fungovanie je rovnaký na celom svete. O tom ako metorológovia skúmajú počasie preskúmame v rámci pobytu vonku aj my – malí Guliveráci.  

adresa

Materská škola Guliver
Poľovnícka 3/B
969 01 Banská Štiavnica

telefónne číslo

(00) +421 911 638 349

e-mail

guliver@tidly.sk