SVETOVÝ DEŇ VODY

SMŠ Guliver

Banská Štiavnica

22.03.2021

Pondelok

+421 911 638 349

INFO

INFO

Voda je základnou podmienkou všetkého života. Dnes sú ale vodné zdroje vystavené zvyšujúcim sa požiadavkám na spotrebu vody. 

Prečo je voda pre nás vzácna?  

O dôležitosti zachovania a ochrany zdrojov vody a pitnej vody pre  životné prostredie a rozvoj ľudskej spoločnosti si v našej škôlke propomenieme v rámci svetového dňa vody, ktorým je 22. marec. 

adresa

Materská škola Guliver
Poľovnícka 3/B
969 01 Banská Štiavnica

telefónne číslo

(00) +421 911 638 349

e-mail

guliver@tidly.sk