Život tučniaka cisárskeho

Predškoláci

O tom, že je to najznámejší tučniak, že žije v Antarktíde , ale aj to akú dosiahne dospelý jedinec výšku,
koľko váži, kto sa stará o mláďa a iné zaujímavosti sa dozvedeli predškoláci, keď sa jedného dňa
premenili aj oni na tučniakov.

adresa

Materská škola Guliver
Poľovnícka 3/B
969 01 Banská Štiavnica

telefónne číslo

(00) +421 911 638 349

e-mail

guliver@tidly.sk