Päť zmyslových detektívov

Veľkáči

Päť zmyslových detektívov zavítalo k nám…..a že každý z nich má nezastupiteľné miesto, sme sa presvedčili počas týždňa riešením zaujímavých úloh a aktivít, ktoré si pre nás pripravili  naše pani učiteľky.

Skúmali sme, pozorovali a spoznávali naše zmysly. Podnetnými hrami a aktivitami sme sa  dokázali vcítiť do pozície detí so zdravotným znevýhodnením – lokalizovali sme prichádzajúce zvuky,  čítali s pomocou hmatu, či prekonávali prekážky podľa navigácie kamaráta a veru, nebolo to jednoduché.

Teraz však už vieme, ako im byť v bežnom živote nápomocní a že aj malé gesto z našej strany, môže pre nich znamenať obrovskú pomoc.

adresa

Materská škola Guliver
Poľovnícka 3/B
969 01 Banská Štiavnica

telefónne číslo

(00) +421 911 638 349

e-mail

guliver@tidly.sk