Svetový deň umývania rúk

Predškoláci, Drobčekovia

Pravidelný návyk umývania rúk je dôležité budovať už v rannom veku dieťaťa, pretože imunita sa u neho ešte len vyvíja. Predškoláci v Guliveri si uvedomujú, že práve v jesennom období im hrozí vyššie riziko chorôb , a preto si tento deň pripomenuli aj správnym postupom umývania rúk , ale nezabudli si pripomenúť aj následky z nedostatočnej hygieny.

S úsmevom aj umývanie rúk ide poľahky. Tieto dôležité súčasti každodenného života si Drobčekovia  pripomenuli zábavnými aktivitami, aj pokusmi. Svetový deň úsmevu a Svetový deň hygieny rúk.

adresa

Materská škola Guliver
Poľovnícka 3/B
969 01 Banská Štiavnica

telefónne číslo

(00) +421 911 638 349

e-mail

guliver@tidly.sk