Naši starkí...

Predškoláci, Veľkáči, Malkáči, Drobčekovia

Milá babka, milý dedko…

Aj takto sa prihovárali malé Guliverčatá svojim starým rodičom, ktorí si našli čas a strávili s nimi pár hodín, kde im zaspievali, zatancovali a spoločne sa zabavili pri pečení, vyšívaní, maľovaní či tvorení z jesenných plodov …

 

Teplé, príjemné a farebné jesenné dni predznamenávajú príchod mesiaca október, ktorý patrí našim starým či prastarým rodičom. Už celé generácie sú starí rodičia pre deti veľmi dôležitými ľuďmi, ktorí majú pre nich zväčša vždy dostatok času i pochopenia. Práve ich si pozvali naši Guliveráci medzi seba, aby im v podobe piesní, básní, tancov, hier či spoločného si zasadnutia k stolom dali zaspomínať na ich bezstarostné detstvo, ktoré nemuselo byť bohaté a žičlivé , ale predsa bolo len krásne.

adresa

Materská škola Guliver
Poľovnícka 3/B
969 01 Banská Štiavnica

telefónne číslo

(00) +421 911 638 349

e-mail

guliver@tidly.sk