Majáles - Veľkáči

Veľkáči

„Prala som ja na potôčku, prala som, prala som,

pýtau sa ma šuhajíčok či ja som, či ja som“

s ľudovým pásmom „Práčky“  sa naši Veľkáči predstavili na Majálese organizovanom materskou školou Bratská, pri príležitosti priblíženia a uchovávania ľudových zvykov a tradícií nášho regiónu.

adresa

Materská škola Guliver
Poľovnícka 3/B
969 01 Banská Štiavnica

telefónne číslo

(00) +421 911 638 349

e-mail

guliver@tidly.sk