Návšteva dopravného ihriska

Mrňúskovia, Drobčekovia, Malkáči, Veľkáči

Prostredníctvom didaktických hier zameraných na dodržiavanie základných pravidiel chodcov či cyklistov v cestnej premávke si naši Guliveráci rozvíjali a obohacovali svoje nadobudnuté teoretické vedomosti na dopravnom ihrisku Hoplandia. S Guliverom si vyskúšali správnu chôdzu po chodníku, či priechode pre chodcov. Ako cyklisti si osvojili správnu jazdu v pravom jazdnom pruhu s dodržiavaním dopravných značiek. Zažili pritom veľa zábavy a odchádzali spokojní a plní zážitkov. A čo je viac?

adresa

Materská škola Guliver
Poľovnícka 3/B
969 01 Banská Štiavnica

telefónne číslo

(00) +421 911 638 349

e-mail

guliver@tidly.sk