DETSKÉ DNI SV.HUBERTA

Malkáči a Drobčekovia

Aj Drobčekovia sa tohto roku po dvojročnej odmlke zúčastnili výnimočného kultúrno-náučného podujatia, ktoré pripravujú poľovníci deťom – Detské dni svätého Huberta. V areáli Múzea vo Svätom Antone sa na pripravených stanovištiach dozvedeli zaujímavosti o prírode, zabavili sa, aj si zasúťažili.

adresa

Materská škola Guliver
Poľovnícka 3/B
969 01 Banská Štiavnica

telefónne číslo

(00) +421 911 638 349

e-mail

guliver@tidly.sk