NA SVAHU A ĽADE S GULIVEROM

Malkáči

Doprava a doľava, spolu s Guiverom sme sa celý týždeň zoznamovali so zimnými športami, predstavili sme si tých najznámejší športovcov v našej krajine a spoločne, prostredníctvom hier sme sa ich snažili napodobniť. Celý týždeň nám snežilo tak sme to poriadne využili.

adresa

Materská škola Guliver
Poľovnícka 3/B
969 01 Banská Štiavnica

telefónne číslo

(00) +421 911 638 349

e-mail

guliver@tidly.sk