ZMYSLY

Malkáči

Odpovie mi každý škôlkar koľko zmyslov človek pozná? Jeden, dva, tri, štyri, päť už to vieme naspamäť. Vyskúšali sme aké chute pozná náš jazyk, otestovali sme naše ušká či dobre počujú, naše očká či dobre vidia a nakoniec sme sa zahrali na slepých a otestovali aj náš hmat.

adresa

Materská škola Guliver
Poľovnícka 3/B
969 01 Banská Štiavnica

telefónne číslo

(00) +421 911 638 349

e-mail

guliver@tidly.sk