PRÁVO NA ROVNOSŤ BEZ ROZDIELU

Malkáči

Ja mám hnedé vlasy, ty oranžové. Ja mám modré oči, ty farebné. Ja mám pehy, ty nie. Spoločne sme hľadali aké rozdiely sú medzi nami. A viete čo? Prišli sme nato, že aj tak sme rovnakí… Máme rovnaký počet prstov, nôh, rúk, očí a plno iného. Tak sme spoznali jedno z práv, o ktorých si rozprávame – Právo na rovnosť bez rozdielu rasy, náboženstva, pôvodu a postavenia. Na papier sme vlastnou fantáziou dokresľovali druhú polku tváre deťom rôznych rás, ako symbol, že aj ja, aj ty aj my všetci sme naozaj rovnakí. Svoje obrázky sme lepili ku piktogramu znázorňujúcemu toto právo. Zahrali sme si aj súťaž, kto ho prvý nájde.  

adresa

Materská škola Guliver
Poľovnícka 3/B
969 01 Banská Štiavnica

telefónne číslo

(00) +421 911 638 349

e-mail

guliver@tidly.sk