TITLE

DESCRIPTION

Zodpovedná osoba:

Adriana BORGULOVÁ

Kontakt: personalne@tidly.sk

Telefón:  0903 706 583

Súkromná materská škola Guliver

Poľovnícka 1914/3B, 969 01 Banská Štiavnica

Súkromné jasle Guliver

Poľovnícka 1914/3B, 969 01 Banská Štiavnica

Zriaďovateľ:

GULIVER, n.o.

Dolná 5, 969 01 Banská Štiavnica

IČO: 45743339, DIČ: 2024104632

v zastúpení splnomocnený zástupca – PaedDr. Anežka Slančíková

 

Základné informácie / Spracúvanie osobných údajov

Informácie pre uchádzačov o zamestnanie

Informačná povinnosť pre zamestnanaca

Návrh na začatie konania (vzor)

Kamerový systém

Informačná povinnosť - dokumentácia podujatí a akcii

Používanie Cookies

adresa

Materská škola Guliver
Poľovnícka 3/B
969 01 Banská Štiavnica

telefónne číslo

(00) +421 911 638 349

e-mail

guliver@tidly.sk