PRÁVNO NA MENO A ŠTÁTNU PRÍSLUŠNOSŤ

- Veľkáči

Každé dieťa má právo byť ochraňované, má právo na starostlivosť, zdravý vývin v bezpečnom prostredí, právo byť vzdelávané. Všetky deti na svete, čiže aj naši Guliveráci, majú právo na to, aby vyrastali v zdraví, v bezpečí a mohli chodiť do škôlky, aby ich názor bol vypočutý, aby sa s nimi zaobchádzalo spravodlivo. 

Moji milí Guliveráci, máte všetky tieto práva a ešte aj viac, ale máte aj určitú zodpovednosť a povinnosti voči ostatným deťom a dospelým. Nie všetci tieto práva poznajú. Vytvorením podnetného prostredia s množstvom pedagogických situácii, hier, vytvorením piktogramov sa tejto téme PRÁV DIEŤAŤA venujeme už v materskej škole.

Práva dieťaťa nás veľmi zaujímajú a dokážeme si ich ľahko osvojiť cez hru a zážitkovú činnosť. PRÁVNO NA MENO A ŠTÁTNU PRÍSLUŠNOSŤ – toto právo nás veľmi “bavilo” a zistili sme, kde sú zapísané všetky mená, kto nám ich vyberá a ako by nám bolo ťažko keby sme sa oslovovali len “hej ty!” alebo teta, ujo a podobne. Prišli sme na to, že mať meno je krásne a s láskou nám ich vyberá mamka, ocko alebo celá rodina. Preto ďakujeme, že sa môžeme  pekne volať a žiť v krásnom štáte, ktorý má meno SLOVENSKO.

adresa

Materská škola Guliver
Poľovnícka 3/B
969 01 Banská Štiavnica

telefónne číslo

(00) +421 911 638 349

e-mail

guliver@tidly.sk