PRÁVA DIEŤAŤA

Malkáči

Určite viete, že každé dieťa ma svoje právo. My sme sa s Guliverom vybrali spoznávať naše práva hravou a zážitkovou formou.

PRÁVO NA VYJADRENIE VLASTNÉHO NÁZORU

Cestou do našej malkáčskej triedy sme videli smutného Gulivera, ktorý sedel sám na schodoch. Porozprával nám príbeh, ako ho nikto nepočúval a ako sa s ním nikto nechcel hrať. Ako správni Guliveráci sme ho zobrali zo sebou, aby sme ho rozveselili. Zahrali sme sa hru klbko, kde každý jeden z nám mal možno vyjadriť svoj názor, vyjadriť ako sa mu páči v škôlke a vyjadriť čokoľvek čo mal na srdci. My ostatní sme so zvedavosťou veľmi dobre počúvali a priadne klbko strážili. Tak sme si osvojili PRÁVO NA VYJADRENIE VLASTNÉHO NÁZORU.

PRÁVO NA LÁSKU, POROZUMENIE A STAROSTLIVOSŤ

Spolu s Guliverom sme zistili, aká je láska pre nás dôležitá. Nakreslili sme si veľký dom a naše ruky odtlačili v ňom, aby sme vedeli, že nie len doma, ale aj v škôlke je dôležité, ako sa jeden o druhého staráme, ako si rozumieme a hlavne, ako sa máme radi. Spolu sme sa pod dom postavili a ako symbol, že sa máme radi, sme sa objali.

adresa

Materská škola Guliver
Poľovnícka 3/B
969 01 Banská Štiavnica

telefónne číslo

(00) +421 911 638 349

e-mail

guliver@tidly.sk