AKO SA UČIA VEĽKÁČI?

Hejného metóda matematiky

Veľkáči sa zoznamujú s matematickými operáciami pomocou Hejného metódy, ktorá je vyvíjaná od 40. rokov 20. storočia. Metóda je zameraná na budovanie mentálnych schém, rozvíjanie logického myslenia, osvojovanie si schopnosti riešiť úlohy bez strachu metódou pokus – omyl, získavanie skúseností s číslom v rôznych kontextoch, rozvíja geometrické predstavy, orientáciu v tabuľkách, podporuje samostatné uvažovanie detí. Dieťa získava vnútornú motiváciu – „neviem, ale chcem vedieť“. Má radosť z poznávania a zároveň sa učí spolupráci s inými deťmi. Kocky, drevené geodosky, parkety a krokovací pás sú pomôcky, ktoré si deti rýchlo obľúbili, prepájame ich s rôznymi témami a deti rozvíjajú svoje osobnosti v mnohých oblastiach.

Kniha – náš kamarát

„Knihy sú otvorené dvere do čarovného sveta.“

Z písmen skladáme slová, slová skladáme do viet, vetami tvoríme príbeh. Naša fantázia je bohatá a vďaka rozprávkam sa stále zväčšuje predstavivosť aj slovná zásoba. Priniesli sme si rôzne knihy, spoznávali ich, čítali, rozprávali sa o starostlivosti a zaobchádzaní s nimi. Vytvorili sme si záložky, zoznámili sa a vyskúšali si prácu v knižnici i kníhkupectve. Zlatá rybka nás preniesla do krajiny prianí, kde si každý mohol čokoľvek priať. Zistili sme, že kniha je nástrojom, ktorý zapaľuje zvedavosť.

Ľudské telo

Z rozprávky do rozprávky

Kde bolo, tam bolo, v našej škôlke sa objavili rozprávkové bytosti. Prišli z rôznych rozprávok, všeličo nás naučili, rôzne veci sme vytvorili. Ak sa nebojíte zlej strigy, rytierov a macochy, nakuknite. :)

Čím budem, keď vyrastiem?

„Ten dláždí ulice, ten kove podkovy, ta krmí slepice, ta peče cukroví.Ten umí to a ten zas tohle a všichni dohromady udělají moc.“

Ten chce byť murár, pekár, krajčír, ten mäsiar, poľnohospodár a ten zas hudobník. Kováč, keramikár a kominár, čašník, pizza majster aj kaderník. Všetci sú potrební, všetci ťažko pracujú. Je dôležité vybrať si povolanie, ktoré budeš milovať, aby nebol deň, kedy budeš MUSIEŤ pracovať.

adresa

Materská škola Guliver
Poľovnícka 3/B
969 01 Banská Štiavnica

telefónne číslo

(00) +421 911 638 349

e-mail

guliver@tidly.sk